• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski

Realizacja projektu pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu
nr. 2018-1-PL01-KA101-048702, w ramach Programu Erasmus+ Akcja A1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna.

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, przystąpili do realizacji projekt pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”. Projekt ten został pozytywnie oceniony przez Narodową Agencję Programu Erasmus +, i będzie realizowany w latach  2018 – 2020, przez nauczycieli  ZSG  nr 1 oraz nauczycieli z partnerskich szkół: z Kokkoli z Finlandii, St. Michel Mont Mercure z Francji  oraz  Paphos z Cypru.

Udział w pracach nad projektem ma również na celu:
• podnoszenie kompetencji informatycznych nauczycieli w zakresie wdrażania do nauczania narzędzi TIK,
• doskonalenie umiejętności tworzenia zasobów edukacyjnych na szkolnej platformie edukacyjnej moodle oraz wdrażanie jej jako narzędzia wspomagającego nauczanie,
• podnoszenie kompetencji metodycznych nauczycieli, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania przyczyn i obszarów, niskiej motywacji uczniów do nauki przedmiotów ogólnokształcących,
• poznawanie nowych technik i  metod pracy z uczniem podczas zajęć lekcyjnych,
• podnoszenie kompetencji językowych, posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, podczas mobilności oraz podczas realizacji projektów eTwinning,
• poznanie systemów i struktury edukacji krajów partnerskich z Finlandii, Francji i Cypru oraz europejskich trendów edukacyjnych,
• poszerzenie wiedzy o krajach  partnerskich,
• tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości,
• zwiększenie motywacji i satysfakcji z codziennej pracy nauczycieli.

» pobierz regulamin

Autorką i koordynatorką projektu jest pani Elżbieta Kuter – Strączyńska, nauczycielka w ZSG nr 1 w Krakowie.

#erasmusdays 2020

PRZEWODNIK

PREZENTACJA 

Udział w pracach nad projektem: