• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski
Aktualności, Projekty

Rekrutacja na zagraniczny staż na  Cyprze

Rekrutacja na zagraniczny staż na  Cyprze
realizowany w ramach akredytowanego projektu w programie Erasmus+
2021-1-PL01—KA121-VET-000012773 współfinansowanego przez Unię Europejską

Staż odbędzie się w dniach 9 – 23 października 2022 r. w Paphos na Cyprze.

W mobilności mogą brać udział uczniowie trzecich i czwartych klas (technikum pięcioletnie). Formularz rekrutacyjny należy pobrać od wicedyrektora – pokój 2. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru uczestników biorąc pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji tj;

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych

– ocena zachowania

– frekwencja

– aktywność zawodowa

– ocena z języka angielskiego

– brak ocen niedostatecznych i nieklasyfikowań

– staranność i czytelność wypełnienia formularza rekrutacyjnego

Poprzedni artykułNastępny artykuł