• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski
Aktualności

UWAGA MATURZYŚCI !

Świadectwa maturalne będą wydawane w piątek 7 VII 2023 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w sekretariacie szkoły. Zapraszamy!
Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl).
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że:
a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) składa do Dyrektora Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.
Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00.
Poprzedni artykułNastępny artykuł