• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski

ZSG_Admin_2020

Uczennica laureatem

Nasza uczennica w finale XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

7 stycznia 2021 roku odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.
Miło nam poinformować, że w finale XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w której znalazło się 36 najlepszych hotelarzy z całej Polski jest uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie Klaudia Marzec z klasy 2o.
W tym roku ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią, test został przeprowadzony on-line. Wzięło w nim udział 168 uczniów z całej Polski.
Serdecznie gratulujemy!!!
Wywiadówka

Zebrania z rodzicami 20.01.2021

Szanowni Państwo, 

20 stycznia 2021 r. (środa) o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami on-line na platformie MS OFFICE TEAMS. Rodzice będą mogli uczestniczyć w zebraniu wyłącznie za pośrednictwem kont uczniów. Wychowawcy utworzą spotkanie dla swojej klasy o nazwie ,,Zebranie z rodzicami”.

Po spotkaniu z wychowawcą, w godz. 17:30-18:30 rodzice będą mieli możliwość rozmowy on-line z wykorzystaniem platformy MS OFFICE TEAMS z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Ze względów bezpieczeństwa przekazywanych informacji prosimy, aby podczas połączenia rodzic  i nauczyciel mieli załączoną kamerę.

W razie problemów prosimy o informację przez dziennik elektroniczny. Korzystamy z instrukcji przesłanej przed zebraniami w grudniu za pomocą dziennika elektronicznego.

Plan lekcji

Plan lekcji od 18 stycznia 2021 r.

Przedmioty praktyczne zawodowe zaznaczone kolorem żółtym są realizowane stacjonarnie w szkole, pozostałe przedmioty zdalnie za pomocą MS TEAMS.

» plan klas

» plan dla nauczycieli

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji zajęć po feriach zostały przekazane w dzienniku elektronicznym.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – informacje

11 stycznia 2021 r. – poniedziałek – część praktyczna: 150 minut

Godz. 900 (losowanie stanowisk 830)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
świetlica TG.12

T.11

absolwenci wejście główne

 

Godz. 1300 (losowanie stanowisk 1230)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
świetlica TG.13 klasa IV h wejście przez dziedziniec szkolny
sala gimnastyczna T.12

T.15

TG.16

absolwenci

absolwenci

klasa IV a i IV b

wejście od strony orlika
126 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking
129 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking

Na egzamin należy przynieść własny czarny długopis i własny kalkulator prosty.

 

12 stycznia 2021 r. – wtorek – część pisemna: 60 minut

Godz. 1000 (losowanie stanowisk 930)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
Świetlica TG.04

TG.07

TG.12

T.06

T.11

KKZ

osoby poprawiające

osoby poprawiające

absolwenci

absolwenci

wejście przez dziedziniec szkolny

 

Godz. 1200 (losowanie stanowisk 1130)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
sala gimnastyczna TG.13

TG.16

klasa IV h

klasa IV a i IV b

wejście od strony orlika
świetlica TG.16 klasa IV a i IV b wejście przez dziedziniec szkolny
126 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking
129 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking

 

Na egzamin należy przynieść własny czarny długopis i własny kalkulator prosty.

 

W dniach egzaminów uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej (miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej będą wskazane w bezpośrednim sąsiedztwie każdej sali egzaminacyjnej).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

 1.1.[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły1) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

 1.2.[*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 1.3.[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

 1.4. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 1.5. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

1.7. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 1.9. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 Środki bezpieczeństwa osobistego

 2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

2.6. [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

3.4. [*] [!] W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

4.5. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie.

4.7. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Dyżur pedagoga i psychologa

Dyżur pedagoga, psychologa oraz pedagoga specjalnego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

Przypominamy o dyżurach psychologa i pedagoga oraz pedagoga specjalnego w naszej szkole. Wszelkie niezbędne informacje zamieszczamy poniżej.

PEDAGOG mgr Katarzyna Schiff  – pokój 101

dzień tygodnia  w godz.
poniedziałek 13.00-17.00
wtorek 8.00-13.00
środa 8.00-13.00
czwartek
12.00-16.30
piątek 11.45-16.00
(13.35-14.20
godz. wych.)

PSYCHOLOG mgr Teresa Fajerek pokój 101

dzień tygodnia  w godz.
poniedziałek
8.30-13.30
wtorek 12.30-16.30
środa 12.30-17.00
czwartek 8.00-12.30
piątek 8.00-12.00

PEDAGOG SPECJALNY mgr Joanna Wójcicka – Konas pokój 127

dzień tygodnia  w godz.
poniedziałek   ———–
wtorek   ———–
środa 14.00-18.00
czwartek 12.30-18.00
piątek 12.30-16.00
Po co nam cel?

Po co nam cel?

Informacje od Pedagoga i Psychologa 🖊
Po co nam CEL❓
DLA KOGOŚ, KTO NIE WIE, DO JAKIEGO PORTU ZMIERZA, KAŻDY WIATR JEST NIEPOMYŚLNY.
Wyobraź sobie, że jesteś na statku pośrodku morza. Nie masz ustalonego kierunku, płyniesz po prostu tam, gdzie niosą Cię fale. Możesz tak pływać bez końca. Odnajdujesz w tym nawet pewną radość, swobodę, jest Ci z tym wygodnie. Są momenty trudniejsze, takie jak sztormy, są momenty totalnego relaksu, kiedy morze jest spokojne. I możesz sobie tak pływać nawet całe swoje życie nie mając do końca wpływu na siebie ani na innych. Czekasz na okazję, może Ci się poszczęści i trafisz w końcu na opuszczony statek pełen bogactw… Czekasz tak i dajesz sobą kierować. PAMIĘTAJ, NIE ZNAJĄC MIEJSCA DOCELOWEGO, NIGDY TAM NIE TRAFISZ.
Może więc czas przemyśleć swoją podróż. Określić cel podróży i ustawić ster w kierunku sowich pragnień….
a jak to zrobić podpowie poniższy filmik.
https://youtu.be/1-dZQLE4Dvg
Poradnie dyżury

W poradniach specjaliści dyżurują także wieczorem

Domowa izolacja niekorzystnie wpływa na kondycję psychiczną wielu uczniów. Wsparcia oczekują także rodzice, dla których zapewnienie dzieciom odpowiedniej całodniowej opieki to duże wyzwanie. Z pomocą przychodzą krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne – pracujący w nich specjaliści pozostają do dyspozycji od poniedziałku do piątku, a od 20 kwietnia wszystkie poradnie pełnią też dyżury wieczorne do godz. 22.00 przez co najmniej trzy dni w tygodniu. Do kontaktu wystarczy telefon, Skype lub czat online.

Więcej: tutaj

Poradnia

Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń do poradni!

Drodzy Rodzice,

Przed nami kolejne dni pozostawania młodzieży w domu. Wszyscy szukamy sposobów, jak sprawnie funkcjonować w tej rzeczywistości, jak dbać o relacje i unikać konfliktów.  Przedstawiamy propozycje wparcia, jakie przygotowały krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zapraszamy do kontaktu.

Więcej: tutaj

Konkurs Wypieków Bożonarodzeniowych