• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram

Tomasz

UWAGA !!! SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI

Przypominamy, że głosowanie online trwa do 23 maja do godz. 24.00.

Linki do głosowania zostały przesłane librusem:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 11: https://forms.gle/nEyrZ9F8NvCEkcsFA

Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie nr 10:
https://forms.gle/eRKtsttnDsAd26XW7

Głosujcie, decydujcie!!!

Zespół projektowy

Rekrutacja praktyki nad morzem

Trwa rekrutacja na wakacyjne praktyki wyjazdowe do Ośrodka Akademii Górniczo-Hutniczej w Łukęcinie. Chętnych uczniów zapraszamy do zgłaszania się do kierownika szkolenia praktycznego. Liczba miejsc ograniczona.
I grupa 10.06-10.07.2022 r.
II grupa 9.07-7.08.2022 r.
III grupa 6.08-4.09.2022 r.
III grupa 3.09-19.09.2022 r.

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI – WYNIKI  WERYFIKACJI

Przedstawiamy listę projektów przyjętych w naszej szkole po etapie weryfikacji. Etap głosowania uczniów rozpocznie się 19 maja. Listę zwycięskich projektów poznamy 1 czerwca 2022 r.

Szkolny Budżet Obywatelski to proces, w którym uczniowie zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne – decydują, na co wydać fundusze udostępnione przez miasto i w ten sposób uczą się partycypacji. W tym roku udział w SzBO weźmie 31 szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami!:)

LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH znajduje się w załącznikach.

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 11

OTWARTY WEEKEND

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem nauki w naszej szkole na ,,OTWARTY WEEKEND” 21-22 maja 2022 r.

Bieżące wyzwania i problemy młodzieży

29 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Krakowa Młodzieżowa Rada Krakowa zorganizowała panel dyskusyjny na temat: Bieżące wyzwania i problemy młodzieży. Naszą społeczność szkolną reprezentowały: Wiktoria Suchenko i Aleksandra Skalimowska z Samorządu Uczniowskiego.

Panel dyskusyjny był odpowiedzią na wyniki ankiety przeprowadzonej przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Krakowa w krakowskich szkołach – w naszej szkole koordynatorem tej akcji była Weronika Cisowska.

Panel dyskusyjny odbył się z udziałem: Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak, członka Stowarzyszenia Umarłe Statuty Pana Mateusza Morawy, psycholog Pani Agnieszki Maruszczak, Kierownika Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień Pani Moniki Borkowskiej – Żebrowskiej.

Panel składał się z dwóch części:

1 Uzależnienia i zdrowie psychiczne

2 Prawa ucznia i edukacja.

Samorząd Uczniowski

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja to jedno z najważniejszych świąt związanych z historią naszego państwa. W 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uczniowie klasy II b i II t  pod kierunkiem pani Jolanty Gucwy przygotowali prace plastyczne, aby w ten sposób przypomnieć o tym wyjątkowym dniu.

29.04.2022 – Pożegnanie klas IV

Zawsze z końcem kwietnia ma miejsce niezwykle podniosła i wzruszająca uroczystość – społeczność naszej szkoły żegna swoich absolwentów. W uroczystym pożegnaniu wzięli udział: dyrekcja szkoły, wychowawcy, trzecioklasiści oraz Samorząd Szkolny. Pani dyrektor Małgorzata Matysik podkreśliła w swoim przemówieniu wagę zdobytego w naszej szkole wykształcenia oraz wyborów, które czekają czwartoklasistów. Maturzyści dziękowali za cztery wspólnie spędzone lata wytężonej pracy. Nagrodami wyróżniono wyjątkowych

absolwentów. Kategorie obejmowały uczniów, którzy mieli bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zaangażowanie w  działalność charytatywną, społeczną oraz pracę w samorządzie. Cześć artystyczna uroczystości, przygotowana przez  trzecioklasistów pod kierunkiem pani Joanny Brewczyńskiej-Sternal,  zapewniła widzom wielu wzruszeń. Trudno było rozstać się z wyjątkowym „rocznikiem” 2018-2022, ale 29.04.2022r. musiał kiedyś nadejść. Życzymy im sukcesu na maturze i powodzenia w dorosłym życiu. Na pożegnanie przesyłamy wskazówkę:

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,

(…)

Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy…”

Nie mamy sobie równych! Nasi uczniowie najlepsi na Giełdzie Papierów Wartościowych

Uczniowie klasy hotelarskiej 3h: Tomasz Szczurek, Magdalena Buczek, Natalia Małek i Kinga Młyńska zdobyli I miejsce w jubileuszowym finałowym etapie 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Fundację GPW. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów.

W Finale nagrodzonych zostało pięć najlepszych Zespołów, które uzyskały najwyższe wartości portfela inwestycyjnego.

Główną nagrodę w konkursie odebrał utworzony przez uczniów zespół Rurki i spółka z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 10 w ZSG nr 1 w Krakowie. Zwycięska drużyna osiągnęła stopę zwrotu wynoszącą 17,23%, pokonując w rozgrywkach finałowych 26 innych zespołów z całej Polski.

  1. MIEJSCE: Rurki i spółka z wynikiem 17,23%!!!

Zanim jednak do tego doszło w I etapie uczniowie konkurowali z ponad 6 tysiącami zespołów, a w II etapie z 1749 drużyn z całej Polski. Pokonali zatem rekordową liczbę niemal 19 tysięcy innych uczniów!!!

Serdeczne Gratulacje!!!

                                                                                                          opiekun uczestników

                                                                                                          Katarzyna Barczyk

https://www.youtube.com/watch?v=baBE-G65I8U

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to projekt edukacyjny, składający się z gry inwestycyjnej i nauki przy pomocy platformy edukacyjnej. Uczestnikami są 2-4 osobowe zespoły inwestujące pod opieką nauczycieli. Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy korzystali ponadto z platformy edukacyjnej, gdzie mogli zdobywać potrzebną wiedzę na temat inwestowania oraz notowanych instrumentów.