• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – informacje

11 stycznia 2021 r. – poniedziałek – część praktyczna: 150 minut

Godz. 900 (losowanie stanowisk 830)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
świetlica TG.12

T.11

absolwenci wejście główne

 

Godz. 1300 (losowanie stanowisk 1230)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
świetlica TG.13 klasa IV h wejście przez dziedziniec szkolny
sala gimnastyczna T.12

T.15

TG.16

absolwenci

absolwenci

klasa IV a i IV b

wejście od strony orlika
126 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking
129 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking

Na egzamin należy przynieść własny czarny długopis i własny kalkulator prosty.

 

12 stycznia 2021 r. – wtorek – część pisemna: 60 minut

Godz. 1000 (losowanie stanowisk 930)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
Świetlica TG.04

TG.07

TG.12

T.06

T.11

KKZ

osoby poprawiające

osoby poprawiające

absolwenci

absolwenci

wejście przez dziedziniec szkolny

 

Godz. 1200 (losowanie stanowisk 1130)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
sala gimnastyczna TG.13

TG.16

klasa IV h

klasa IV a i IV b

wejście od strony orlika
świetlica TG.16 klasa IV a i IV b wejście przez dziedziniec szkolny
126 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking
129 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking

 

Na egzamin należy przynieść własny czarny długopis i własny kalkulator prosty.

 

W dniach egzaminów uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej (miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej będą wskazane w bezpośrednim sąsiedztwie każdej sali egzaminacyjnej).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

 1.1.[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły1) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

 1.2.[*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 1.3.[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

 1.4. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 1.5. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

1.7. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 1.9. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 Środki bezpieczeństwa osobistego

 2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

2.6. [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

3.4. [*] [!] W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

4.5. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie.

4.7. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Jarmark Bożonarodzeniowy

DOBRA NUTA – Świąteczny Festiwal Charytatywny

Kochani! Samorząd Uczniowski naszej szkoły w tym roku postanowił przyłączyć się do młodzieżowej inicjatywy krakowskich szkół średnich, aby sprawić niezwykły prezent podopiecznym z Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera.

Nasz Samorząd Uczniowski przez ostatnie kilka dni pracował nad nagraniem kolędy dla dzieci. Wszystko po to aby sprawić radość najmłodszym.

Efektem tej pracy jest filmik, który zamieszczamy poniżej. Zachęcamy do obejrzenia:) 

https://www.facebook.com/zsg.nr1/videos/1036627970137744

Równocześnie zapraszamy do oglądania transmisji koncertu, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 18.30 na kanale You Tube: https://youtu.be/qPmoLx7jGvo.

Podczas koncertu będą zbierane datki dla podopiecznych krakowskiego Hospicjum dla Dzieci

im. ks. Józefa Tischnera. Zachęcamy do wpłacania i udostępniania zbiórki – zróbmy dzieciom wspaniały prezent na Święta! https://zrzutka.pl/3c4zjm

Nasz Boże Narodzenie

Nasze Boże Narodzenie…

I znów minął kolejny rok. Trudny. Często pełen lęku, zwątpienia i niepewności. Pandemia, której nikt się nie spodziewał , spowodowała zachwianie wiary , przyniosła bezradność i smutek.Wielu ludzi utraciło pracę, majątek i znalazło się w trudnej sytuacji materialnej. W obliczu nowych doświadczeń i wyzwań, do których nie byliśmy przygotowani, wielu z nas straciło poczucie bezpieczeństwa.

   A jednak ta nowa rzeczywistość, paradoksalnie, wyzwoliła w nas energię, by podjąć trud walki o codzienność, która kiedyś tak naturalna i oczywista, teraz stała się skomplikowana, pełna nieoczekiwanych wyzwań. Trzeba było szybko przebudować życie, relacje, ale przede wszystkim na nowo zmierzyć się z hierarchią wartości. Teraz dopiero doceniliśmy, jak wielkie znaczenie w naszym życiu mają bliscy nam ludzie: rodzina i przyjaciele. Teraz, doświadczając rozłąki , zrozumieliśmy, jak ważny jest dla nas kontakt z drugim człowiekiem. Udowodniliśmy też, niosąc pomoc potrzebującym, że nieobce są nam uczucia empatii czy współczucia.

   Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. Wielu z nas nie spędzi ich z rodziną, wielu będzie wciąż przeżywać świeżą żałobę spowodowaną odejściem bliskich. Mimo to, potrzebujemy ich bardziej niż dotychczas. W obliczu narodzin Jezusa stajemy w Betlejemskiej Grocie pełni pokory i ufności. Życzmy sobie wzajemnie prawdziwej wiary w cud, którego, w Noc Wigilijną, staniemy się świadkami. Życzmy sobie nadziei, pogodnej akceptacji losu , zgody,wzajemnego zrozumienia i życzliwości. I niech Boże Narodzenie oraz Nowy Rok wprowadzą nas w nową, prostą, normalną rzeczywistość, za którą tak wszyscy tęsknimy.

https://padlet.com/joapstrus/t8ji1bc65tx2nvxd

Pomódlmy się w Noc Betlejemską…

Pomódlmy się w Noc Betlejemską

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania

By wszystko nam się rozplątało

Węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy

Porozkręcały jak supełki

Własne ambicje i urazy

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

I oby w nas złośliwe jędze

Pozamieniały się w owieczki

A w oczach mądre łzy stanęły

Jak na choince barwnej świeczki.

By anioł podarł każdy dramat

Aż do rozdziału ostatniego

Kładąc na serce pogmatwane

Jak na osiołka – kompres śniegu.

Aby się wszystko uprościło

Było zwyczajne, proste sobie

By szpak pstrokaty, zagrypiony

Fikał koziołki nam na grobie

Aby wątpiący się rozpłakał

Na cud czekając w swej kolejce

A Matka Boska cichych, ufnych

Jak ciepły pled wzięła na ręce

ks. Jan Twardowski

Konkurs

XXII MAŁOPOLSKI KONKURS SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

Regulamin XXII MKSG 2021
Kategoria kucharz Aneks nr 1
Załącznik do aneksu nr 1
 
Kategoria kelner Aneks nr 2
 
Kategoria barman Aneks nr 3
Załącznik do aneksu nr 3
Portfolio 
Kategoria cukiernik Aneks nr 4
Załącznik do aneksu nr 4
 
Karta uczestnictwa
Karta kalkulacji kosztów uczestnictwa

 English version 

Rules and Regulations of the contest XXII MKSG

 

Cook contest

Cook contest – rules

Attachment no 1

 

Waiter contest

Waiter contest – rules

 

Bartender contest

Bartender contest – rules

Attachment no 3  Portfolio 

 

Confectioner contest

Confectioner contest – rules

Attachment no 4

 

Participation Form

The cost of calculation card

 

 

Szkoła do hymnu

„Szkoła do hymnu”

Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”.  We wtorek, 10 listopada o godz. 11:11 dyrekcja, nauczyciele, reprezentacje klas oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uroczyście odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Ze względu na ograniczenia, wynikające ze stanu epidemii, połączyliśmy się za pomocą aplikacji Microsoft Teams i zaśpiewaliśmy hymn on-line. Chociaż co roku uroczyście obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości, po raz pierwszy zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego na odległość.

Niepodległość

11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości

W tym roku uroczyste Święto Niepodległości uczcimy inaczej niż zwykle…

Pandemia zmusiła nas do izolacji, podjęcia zdalnego nauczania, rezygnacji ze spotkań, rozrywek, do których byliśmy przyzwyczajeni, które wydawały się tak oczywiste. Z powodu zagrożenia naszego zdrowia, a nawet życia, zmuszeni byliśmy przenieść je do przestrzeni wirtualnej. W obecnej rzeczywistości, monotonnej codzienności, wobec nowych wiadomości o kolejnych zachorowaniach na covid można wysnuć wniosek, że nie tylko dni zwyczajne, ale i te świąteczne stały się smutne i melancholijne.

I zapewne tak jest. Pamiętajmy jednak, że to wielkie wydarzenie, jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę, wciąż możemy świętować. Może nie tak hucznie i widowiskowo. Pamiętajmy jednak, że w zaciszu naszych czterech ścian wciąż można czuć się Polakiem i patriotą. Pamiętajmy, że wspomnienie tych, którzy dali nam wolność, umacnia naszą narodową siłę, tożsamość, uczy pielęgnowania wartości uniwersalnych, które przekażemy przyszłym pokoleniom.

Zabieramy Was zatem w krótką, ale twórczą podróż związaną z naszą Ojczyzną.

Rzadko na moich wargach –

Niech dziś to warga ma wyzna

Jawi się krwią przepojony,

Najdroższy wyraz: Ojczyzna. 

Widziałem, jak się na rynkach

Gromadzą kupczykowie,

Licytujący się wzajem,

Kto Ją najgłośniej wypowie. 

Widziałem, jak między ludźmi

Ten się urządza najtaniej,

Jak poklask zdobywa i rentę,

Kto krzyczy, iż żyje dla Niej. 

(…)

Widziałem rozliczne tłumy

Z pustą, leniwą duszą,

Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej

Resztki sumienia głuszą. 

Sztandary i proporczyki,

Przemowy i procesyje,

Oto jest treść Majestatu,

Który w niewielu żyje. 

Więc się nie dziwcie – ktoś może

Choć milczkiem słuszność mi przyzna

Że na mych wargach tak rzadko

Jawi się wyraz: Ojczyzna. 

Lecz brat mój najbliższy i siostra,

W tak czarnych żałobach ninie,

Ci wiedzą, że chowam tę świętość

W najgłębszej serca głębinie. 

(…)

Przystajem na cichych mogiłach,

Słuchamy, azali z ich wnętrza

Jakiś się głos nie odezwie,

Jakaś nadzieja najświętsza.

Zboża się złocą dojrzałe,

A tam już widzimy żniwiarzy,

Ta dłoń swą na czoło mi kładzie

I razem o sprzętach marzy. 

A potem, podniósłszy głowę,

Do dalszej wstając podróży,

Woła: „Miej radość w duszy,

Bo tylko radość nie nuży. 

Podporą ci będzie i brzaskiem

Ta ziemia, tak bujna, tak żyzna,

Nią-ci ja jestem, na zawsze

Twa ukochana Ojczyzna”. 

(…)

A nad tą dolą – niedolą

Poranna nieci się zorza,

Na pieśń mą Ojczyzny pełną,

Spływa promienność jej boża. 

W mej pieśni, bogatej czy biednej

Przyzna mi ktoś lub nie przyzna

Żyje, tak rzadka na wargach,

Moja najdroższa Ojczyzna.

Jan Kasprowicz XL

Materiały, które możecie obejrzeć i wysłuchać przygotowali: uczniowie klas: 1a,1b,1h, 1t oraz 4a pod opieką nauczycieli pani Joanny Pstruś i pana Czesława Rachwała. 

Szkoła pamięta logo

Szkoła Pamięta – ogólnopolska akcja MEN

By pamięć o Nich trwała wiecznie…

Podobnie jak w ubiegłym roku nasza szkoła włączyła się w akcję: „Szkoła Pamięta”. Celem było zwrócenie większej uwagi na pamięć o lokalnych bohaterach. Tegoroczna edycja akcji, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, koncentrowała się przede wszystkim na działaniach wirtualnych i multimedialnych. Uczniowie z klas: 1a, 1b, 1h, 1t, 2t, 2p przygotowali prace plastyczne, prezentacje multimedialne oraz mapę miejsc pamięci w Krakowie.

Listopad to czas, w którym wspominamy zmarłych. Pamiętajmy w tych dniach szczególnie o tych, którzy odeszli: bliskich, znajomych, absolwentach, nauczycielach i pracownikach naszej szkoły.

Lecz oni ciągle przecież żywi,

Nadal wytrwale są wśród nas,

Ich dusze przy nas pozostały,

Tylko ich ciała zabrał czas.

                            / Henryk Rynkowski  frag. wiersza „Czasem odchodzą anioły”/

Zapraszamy do obejrzenia:

Joanna Pstruś
Elżbieta Kuter – Strączyńska
Agnieszka Kosek – Kotula

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.

14 października 2020 r. obchodziliśmy uroczyście w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obsługi oraz Goście, reprezentujący instytucje współpracujące z naszą szkołą, wysłuchali życzeń od władz, odpowiadających za naukę i wychowanie dzieci i młodzieży. 

Pani Dyrektor Małgorzata Matysik podziękowała pedagogom za ich pracę, życzyła wytrwałości i sukcesów oraz wręczyła wyróżniającym się nauczycielom i personelowi szkoły nagrody.Po życzeniach i podziękowaniach przekazanych w imieniu Uczniów całej szkoły przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego, utalentowane uczennice z klasy I h zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Jolanty Gucwy. Był to jeszcze jeden wyraz wdzięczności młodzieży za codzienny trud edukacji i wychowania. Na zakończenie w sympatycznej i radosnej atmosferze uczestnicy uroczystości degustowali wykwintne dania przygotowane specjalnie na tę okazję.