• Librus logoBIP LogoFacebook logo

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego e-omikron, do którego dostęp będzie możliwy od 17 maja 2021 r.:
a.    wejdź na stronę  https://krakow.e-omikron.pl,
b.    zaloguj się za pomocą numeru PESEL,
c.    wyszukaj Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 lub Branżową Szkołę I stopnia nr 11 i wpisz zawody, w jakich chcesz się uczyć w naszej szkole (możesz wybrać dowolną ilość zawodów),
d.    pobierz wniosek ze strony,
e.    uzupełnij go i podpisz wraz z rodzicem,
f.    złóż wniosek w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

Prezentacja szkoły

Prezentacja szkoły

Absolwenci o naszej szkole